Inställt eller försenat flyg – Det här är dina rättigheter! 

Inställt eller försenat flyg

Inställt eller försenat flyg – Har ditt flyg blivit inställt eller försenat kan det vara svårt som resenär att veta vad du egentligen har för rättigheter. Vid inställt flyg och du inte fått informationen minst 14 dagar innan avfärd eller har du drabbats av en försening på mer än tre timmar har du alltid rätt till kompensation, service samt extra tjänster på flygplatsen. Vi listar i denna artikel allt du behöver veta om dina rättigheter som resenär! 

Har resenärer rättigheter vid inställda flyg? 

Står du på flygplatsen redo att resa, men får plötsligt reda på att ditt flyg blivit inställt tills vidare? I dessa situationer har du som resenär alltid rätt till ekonomisk ersättning från flygbolaget.

Hur mycket ersättning du kan få beror på avståndet mellan avreseorten och slutdestinationen, men i regel brukar du kunna få ut från 250-600 euro i ersättning för besväret i enlighet med EU-förordningen för flygpassagerares rättigheter.  

Vid inställda flyg har du som resenär alltid rätt till en återbetalning av biljetten eller ersättningsflyg, samt rätt till mat och dryck om du väntat på flygplatsen i mer än två timmar. Om flygbolaget inte informerat om det inställda flyget minst 14 dagar innan avresa har du även rätt till ersättning för besväret. Om ditt flyg flyttas fram anses det även som inställt och du har rätt till ersättning. 

I de fall där flygbolaget har informerat dig om inställt flyg minst två veckor innan avfärd måste flygbolaget erbjuda att återbetala hela biljettpriset eller ordna med ersättningsflyg.

Om ditt flygbolag redan har återbetalat biljettpriset har du ändå rätt till en ersättning på upp till 600 euro som du kan ansöka om i efterhand. 

Vad händer om mitt flyg blir försenat? 

Rätten för passagerare till ekonomisk kompensation vid en flygförsening framgår inte direkt av förordningen, men EU-domstolen har slagit fast att en försening på mer än tre timmar likställs med en inställd flygning och du har rätt till kompensation.  

Passagerare har dock endast rätt till kompensation om EU-förordningen är tillgänglig. Detta innebär att du måste resa från EU, eller reser till EU med ett EU-flygbolag. Passagerare som exempelvis reser från Kanada till Dubai omfattas inte av EU-förordningen och här kan du inte få kompensation. 

Hur ansöker man om ersättning vid inställt flyg? 

Att ansöka om ersättning som privatperson kan kännas knepigt om man inte har bra koll på sina rättigheter och flygbolag informerar ofta heller inte sina passagerare om vad för kompensation som går att få.

En del flygbolag struntar till och med att svara på passagerares klagomål eller försöker komma ur sitt ansvar med att be kunden avvakta eller ge ut rabattkuponger för en ny resa, som ofta är värda mindre än vad du som passagerare har rätt till.  

Många väljer därför att anlita en juridisk onlinetjänst för flygpassagerare som skickar ut en ersättningsfordran till flygbolaget, och om det krävs även tar ärendet vidare till domstol.

Om företaget inte lyckas driva igenom ersättningskravet står de för alla kostnader, och om de vinner ditt ärende tar de en provision på 25% plus moms. Detta sätt gör det betydligt lättare för passagerare att få ersättning, även om de förlorar en del av kompensationen.  

Finns det några omständigheter där ersättning ej ges? 

Det finns de undantag där flygbolagen inte är skyldiga att betala ut kompensation vid försenade eller inställda flyg. Dessa omständigheter kallas då för extraordinära omständigheter som befriar en ersättningsskyldighet hos flygbolaget.

Detta innefattar endast faktorer som ligger utanför flygbolagets kontroll och kan exempelvis vara om flygplatsen eller flygrummet stängs, vid politisk instabilitet, extrema väderförhållanden eller strejker.  

Det är inte ovanligt att flygbolag hänvisar till exempelvis dåligt väder, när den riktiga orsaken ligger hos dem. Detta kan ofta påbevisas av passagerare om andra flyg har kunnat lyfta i tid.

Oavsett anledning till inställt eller försenat flyg, be alltid att flygbolaget ska ge dig en skriftlig orsak till inställningen och spara bevis som kvitton på utlägg, nya biljetter och kuponger för att stärka ditt ärende.