Hur fungerar arvsrätt?

Hur fungerar arvsrätt?

Inlägget gör i samarbete med Lavendla.se

Vid en bortgång kan det vara svårt att veta hur processen vad gäller arvsrätt ser ut, vilka moment som ingår och vad man som anhörig ska tänka på för att allting ska följa regelboken. Vi har listat några saker som du som anhörig bör tänka på, för att processen ska vara så lugn och trygg som möjligt.

Vad gäller enligt den svenska arvsrättslagen?

År 1958 infördes ärvdabalken i den svenska arvsrättslagen, vilket styr hur eventuella tillgångar ska fördelas mellan de som har rätt till arv om ett testamente inte har upprättats innan bortgången.

Sedan denna lag trädde i kraft har den varit i bruk och har endast genomgått några mindre förändringar genom åren. Däribland togs arvsskatten bort år 2004 och en ny balk har införts för kvarlevande make eller maka, vilket ger dem rätt till att vidhålla arvet innan de gemensamma barnen får ta del av sin arvslott. Detta för att öka tryggheten och göra uppdelningen mer rättvis.

Hur fungerar arvsrätten om den avlidna bor tillsammans med sambo?

När det finns flera dödsbodelägare, måste det ske ett arvskifte innan man kan ta del av arvet. Innan detta måste det också upprättas en godkänd bouppteckning och eventuella skulder måste betalats.

Om det inte finns ett upprättat testamente om hur arvets ska fördelas, har sambon inte någon arvsrätt om de inte är gifta. Men däremot kan sambon begära en bouppteckning över gemensam egendom och föremål, vilket inkluderas separat i bouppteckningen. Detta måste dock anmälas innan bouppteckningen upprättas och kan såldes inte läggas till i efterhand.

Pengar på kontot eller liknande förmåner, kan dock inte inkluderas i denna del av bouppteckningen utan gäller endast till exempel en fastighet som har inhandlats med gemensamt kapital.

Vad innebär en laglott?

Om den avlidne har barn så får var och en av barnen en arvslott. Det är dock bara bröstarvingar som har rätt till sin laglott, så kusiner eller en sambos barn räknas således inte som en bröstarvinge. De som har en laglott, får dela upp arvet och om den avlidne inte har någon bröstarvinge så kan tillgångarna testamenteras bort till vem som helst.

Har man frågor som rör laglotten eller hur arvsrätten fungerar, är det alltid en bra ide att fråga en jurist eller liknande för hjälp. När arvet delas ut är det viktigt att det sker enligt den svenska arvsrättslagen och därmed delas på ett riktigt sätt.