Hur får jag ett vaccinationspass?

vaccinationspass vaccinationsintyg covidbevis

Nu när många länder har börjat öppna upp sina gränser igen för turister och besökare, medföljer också en del restriktioner och intyg som behövs för att man ska kunna åka in igenom gränsen. Många länder kräver ett vaccinationsintyg efter regeländringen den 1 juli 2021. Detta ska hjälpa länder att kontrollera smittspridningen av Covid-19, vilket är varför man har infört ett vaccinationspass.

Men när behöver man ett vaccinationspass och hur får man det upprättat?

Vem upprättar intyget?

Det är landets myndighet som upprättar och är ansvariga för vaccinationsintyget, där det är flera aktörer som är ansvariga för att skriva intyget. Det kan vara både ett testcenter eller en hälso- och sjukvårdsmyndighet. Under Covid-19 har valet av aktörer utökats och det finns därför fler testcenter som du kan besöka och som har godkänts av den svenska myndigheten för att kunna skriva ett vaccinationspass inför din resa.

Hur tilldelas man intyget?

När testcentret eller annan hälso- och sjukvårdsmyndighet har upprättat intyget kan det sedan skickas ut antingen digitalt eller skrivas ut i pappersform. Samtliga vaccinationsintyg har en QR-kod som gör det enkelt för andra länder att läsa av intyget vid ankomst till säkerhetskontrollen när du reser.

Utöver intyget så har varje enskilda länder andra restriktioner och intyg som behövs för att du ska beviljas tillträde. Så innan resan påbörjas är det viktigt att du kollar upp vad som gäller, för att du inte ska bli stoppad vid gränsen.

Varför har vaccinationsintyget upprättats?

Vaccinationspasset eller intyget som det även kallas är ett samarbete mellan samtliga länder i EU och som ger en förbättrad rörelsefrihet, samtidigt som det hjälper till att kontrollera och förhindra en smittspridning av Covid-19.

Vad gäller om man har ett vaccinationsintyg?

I de flesta EU-länder så undantas man från resterande restriktioner om man kan uppvisa ett vaccinationspass eller intyg. Detta gäller dock inte samtliga länder så genom att besöka EU:s hemsida, kan man lösa om vad som gäller i det land som du planerar att besöka.

Nya eller ytterligare restriktioner får införas om det är nödvändigt för att skydda folkhälsan eller om andra virusvarianter skulle upptäckas i landet. De nya restriktionerna måste anmälas till EU-kommissionen och beslutet måste motiveras för att sedan kunna godkännas.

Hur fungerar intyget?

För att intyget ska vara giltigt måste det ha en QR-kod som sedan ska kunna skannas vid kontrollen på flygplatsen eller andra tillfällen då det begärs av myndigheten. Signaturen på intyget kommer vid samma tillfälle att kontrolleras tillsammans med QR-koden.

Varje aktör som upprättar intyget, till exempel ett testcenter har en unik signaturnyckel. Alla digitala signaturer sparas inom EU vilket gör dem både pålitliga att använda och underlättar markant när man reser inom EU. Intyget används också för att registrera testresultat.

Måste man ha ett intyg för att resa inom EU?

Som medborgare i ett EU-land har man rätt att resa fritt mellan länderna i EU och vaccinationspasset är därför inget krav utan har istället upprättats för att underlätta resa mellan länderna i EU ytterligare.

Vilket vaccin behöver man ha tagit?

Vaccinationsintyget gäller oavsett vilket typ av vaccin du har tagit. Om du däremot har tagit ett vaccin som inte godkänts av EU, är det upp till det land du reser till om de godtar vaccinationsintyget eller inte.

För mer information om hur vaccinationsintyg utfärdas, vad som gäller och om det är godkänt i det land du planerar att resa till kan du kontakta den svenska myndigheten, eller läsa mer om vaccinationspass på EU:s hemsida.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*